Zakon kartuzów
Zakon kontemplacyjny kartuzów powstał w 1084 roku. Założył go Bruno z Kolonii po wybudowaniu klasztoru Grandę Chartreuse niedaleko Grenoble we Francji. Zakon szybko się powiększał i w XN wieku w Europie istniało już 109 kartuzjańskich domów zakonnych. Kartuzi należeli do najsurowszych zakonów kontemplacyjnych. Żyli odseparowani od ludzi, milcząc i poszcząc, spędzali czas na modlitwach i kontemplacji. Do tego trybu życia była dostosowana architektura klasztoru lechnickiego. Jego centrum stanowił kościół z „rajskim" dziedzińcem, wokół niego zaś stały domki zakonników, którzy spotykali się jedynie w czasie nabożeństw. Jedną z najważniejszych czynności, jaką zakonnicy wykonywali w samotności, było przepisywanie i iluminacja kodeksów. Dwa kodeksy z klasztoru lechnickiego znajdują się w bibliotece uniwersyteckiej w Budapeszcie, jeden posiada Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.
W wyniku nieżyczliwości cesarza zakonników na długi czas zastąpili właściciele świeccy. W 1563 roku były klasztor uzyskał tolniański żupan Gaśpar Magóc-zy, którego nazwisko występuje w najstarszej księdze majątkowej dóbr Czerwonego Klasztoru. Właściciele majątków często się zmieniali. W latach 1608-1612 znalazł się wśród nich również Stefan Thókóly, pan na zamku w Kieżmarku. W 1704 roku ciężko chory biskup Władysław Matiaśov-sky testamentem darował Czerwony Klasztor zakonowi kamedułów Kongregacji
Monte Corona. Tak więc po 142 latach Czerwony Klasztor stał się na powrót majątkiem zakonnym. Kameduli pochodzący z Toskanii wyremontowali budynki klasztorne, nadając im styl barokowy, dobudowali wieżę kościelną i urządzili prawdopodobnie najstarszą na Słowacji aptekę. Klasztor kamedułów stał się ważnym centrum kulturalnym i narodowyn regionu. Przyczynił się do tego przede wszystkim ojciec Romuald Hadbavny (1714-1780). Z jego osobą wiąże się pierwszy przekład Pisma Świętego na język słowacki w 1750 roku i słownik łacińsko-słowacki z 1763 roku. Obszerne dzieło, 942 strony, zawierało również zwięzłą gramatykę, którą można traktować jako pierwszą próbę kodyfikacji języka słowackiego.