PIENAP
Po polskiej stronie Pienin Park Narodowy utworzono już w 1930 roku. Natomiast po stronie słowackiej w 1932 roku powstał Słowacki Rezerwat Przyrody w Pieninach, Dzisiejszy Pieniński Park Narodowy (PIENAP) ustanowiono 16 stycznia 1967 roku na obszarze 2 125 ha. Z tego 928 ha zajmują lasy. Reszta to wyjątkowa kraina rolnicza z małymi pólkami i zielonymi łąkami i pastwiskami, na których w lecie stoją charakterystyczne zamagurskie stogi skoszonego, pachnącego siana. PIENAP jest bogaty w cenne gatunki roślin, między którymi jest wiele endemitów takich jak chryzantema Zawadzkiego, mniszek pieniński i in. Bogatą faunę tworzy 766 gatunków motyli, 99 gatunków mięczaków i ponad 200 gatunków kręgowców. Na ska-
lach i leśnych ścieżkach można spotkać np. rysia a w wodach Dunajca wydrę rzeczną.
Najważniejszą imprezą kulturalną organizowaną w Czerwonym Klasztorze jest Zamagurski Festiwal Folklorystyczny.
Odbywa się on corocznie od 1976 roku, zawsze w czerwcu. Prologiem festiwalu jest spływ Dunajcem. Zespoły i soliści występują w naturalnym amfiteatrze położonym na pięknej zielonej łące u podnóża majestatycznych Trzech Koron, który może pomieścić 7 000 widzów. Przez dwa dni przez scenę amfiteatru przewijają się dziesiątki ludowych artystów i zespołów folklorystycznych z Zamagurza i terenów sąsiednich.
Wycieczka przez przełom Dunajca należy do najpiękniejszych tras na Słowacji. Rozpoczyna się w Czerwonym Klasztorze i długo biegnie wzdłuż prawego brzegu płynącego meandrami Dunajca aż do ujścia Leśnego Potoku. Czerwony szlak prowadzi po znanej Drodze Pienińskiej, która
już w XIX wieku łączyła Czerwony Klasztor z polskim uzdrowiskiem Szczawnica. Na tym odcinku droga przechodzi przez rezerwat przyrody Przełom Pieniński ustanowiony w 1967 roku na obszarze 362,47 ha. Trzynaście przystanków na ścieżce naukowo-dydaktycznej ułatwia lepsze poznanie rezrwatu.