KAMIENKA
KAMIENKA (Kamienka - 585 m n.p.m., 1400 mieszkańców) jest największą miejscowością przy drodze prowadzącej ze Starej Lubowli do Czerwonego Klasztoru. Średniowieczna Kamienka była przez długi czas częścią dóbr zamku lubowlańskiego. W czasach późniejszych zasłynęła jako miejscowość druciarzy. W drugiej połowie XIX wieku wielu mieszkańców Kamienki wyemigrowało do Ameryki. Tutejszy kościół grekokatolicki św. Apostołów Piotra i Pawła pochodzi z 1790 roku. Przy kościele rośnie unikatowy okaz jaworu. Każdego roku w czerwcu spotykają się w Kamieńce na festiwalu folklorystycznym żyjący na Słowacji Ukraińcy i Łemkowie.
Na zachód od Starej Lubowli, na brzegu Popradu, leży HŃIEZDNE (539 m n.p.m., 1 350 mieszkańców). Wymieniane już w drugiej połowie XIII wieku pod nazwą Gnezdna. Osadę na prawie niemieckim założył wspólnie z osadnikami sołtys Mikulaś w okresie kolonizacji sołtysów. W 1566 roku osada została miastem z niektórymi prawami miejskimi. Hniezdne należały do 16 miast spiskich oddanych jako zastaw i zarządzanych przez polskiego starostę na zamku w Lubowli. Aż do 1946 roku były one zamieszkałe przeważnie przez ludność pochodzenia niemieckiego. O miejskiej przeszłości dzisiejszej wsi świadczy szeregowa zabudowa wokół wrzecionowatego rynku, w której przeważają póżnorenesan-sowe i barokowe domy mieszczańskie z XVII i XVIII wieku.